Daria Świerczyńska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień magistra prawa uzyskała na podstawie pracy pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza członków Rady Nadzorczej wobec spółki" przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Marty Litwińskiej-Werner.

Od 2022 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje prawo i postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo handlowe.

Umów wirtualną wizytę !