Paweł Żytkowski

Radca prawny

Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, sprawach upadłościowych oraz postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną świadczoną na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych.
W toku kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego jako radca prawny współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi które reprezentował z sukcesami w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym dotyczącymi dochodzenia roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków prawnych.
Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zakończoną egzaminem sędziowskim. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Organizacji Biznesu i Zarządzania oraz Europejskie Studium Samorządowe.
W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie świadczonej pomocy prawnej.

Moje specjalizacje

Zarządzanie wierzytelnościami

Sądowe dochodzenie należności

Sądowe dochodzenie należności

Zarządzanie wierzytelnościami

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Moje wpisy

Media

Przewlekłość postępowania – czy można dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa?

6 kwietnia 2018

Przejdź do bazy wiedzy >>