Anna Halczuk-Izydorczyk

Radca prawny, of counsel

Specjalizuje się w opracowywaniu strategii i doradztwie przedprocesowym oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i arbitrażowych, w szczególności developerów, klientów z sektora finansowego i budowlanego, przedsiębiorstw usług komunalnych. Od wielu lat doradza klientom w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji obrotu nieruchomościami, prawa planowania przestrzennego i prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami.

Specjalizacje:
Spory sądowe, arbitrażowe, doradztwo w zakresie: zamówień publicznych, robót budowlanych, prawa gospodarczego, nieruchomości.
Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne w zakresie: prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomości, podatki od nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości, roszczenia reprywatyzacyjne, specustawa drogowa, ochrona zabytków, ochrona środowiska i remediacja, prawo geologiczne i górnicze.

Stałe wsparcie realizacji umów dla klientów z branży budowlanej, developerów w zakresie umów zawieranych w trakcie procesów inwestycyjnych, doradztwa dotyczące projektów infrastrukturalnych, realizacji inwestycji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Świadczy pomoc prawną również w zakresie kwestii dotyczące reprywatyzacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (uprawnienia od 2006r.)
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji.

Posługuje się językiem angielskim.

Moje specjalizacje

Sprawy sporne

Arbitraż, mediacje

Arbitraż, mediacje

Biznes

Finanse

Finanse

Nieruchomości

Wypadki na budowie

Wypadki na budowie

Nieruchomości

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Nieruchomości

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Nieruchomości

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Nieruchomości

Postępowania reprywatyzacyjne

Postępowania reprywatyzacyjne

Nieruchomości

Postępowania sądowe związane z nieruchomościami

Postępowania sądowe związane z nieruchomościami

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Bieżąca obsługa prawna

Legal Desk

Legal Desk