Poznaj nasze specjalizacje

Wspieramy Klientów na co dzień i w sytuacjach kryzysowych. Oferujemy
wieloaspektową, kompleksową pomoc, która zapewnia to, co w biznesie i w życiu
najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa. Równocześnie nie boimy się odważnych,
nieszablonowych rozwiązań. Doświadczeniu naszych ekspertów warto zaufać.

Wszystkie specjalizacje:

Bieżąca obsługa prawna

Wsparcie prawne dla HR-u

Wsparcie prawne dla HR-u

Leasing

Leasing

Prawo karne

Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Sprawy sporne

Arbitraż, mediacje

Arbitraż, mediacje

Biznes

Transport

Transport

Biznes

Finanse

Finanse

Bieżąca obsługa prawna

Private Lawyer

Private Lawyer

Nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomości

Wypadki na budowie

Wypadki na budowie

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa wierzycieli

Obsługa wierzycieli

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa syndyków

Obsługa syndyków

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa dłużników

Obsługa dłużników

Nieruchomości

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Nieruchomości

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Nieruchomości

Prowadzenie inwestycji

Prowadzenie inwestycji

Nieruchomości

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Nieruchomości

Postępowania reprywatyzacyjne

Postępowania reprywatyzacyjne

Nieruchomości

Postępowania sądowe związane z nieruchomościami

Postępowania sądowe związane z nieruchomościami

Bieżąca obsługa prawna

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Zarządzanie wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Zarządzanie wierzytelnościami

Sądowe dochodzenie należności

Sądowe dochodzenie należności

Zarządzanie wierzytelnościami

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

Bieżąca obsługa prawna

Legal Desk

Legal Desk

Szukamy rozwiązań, a nie problemów.

Łączymy doświadczenie z praktyczną wiedzą, a to pozwala nam osiągać zamierzone efekty. Rozumiemy procesy biznesowe, co jest podstawą dla skutecznego doradztwa.

dr hab.
Sylwester
Gardocki

dr hab. Sylwester Gardocki

Rajmund
Jop

Rajmund Jop

Anita
Turek

Anita Turek

Iwona
Smolak

Iwona Smolak

Kinga
Tabor-Kłopotowska

Kinga Tabor-Kłopotowska

Piotr
Glonek

Piotr Glonek

dr hab.
Sylwester
Gardocki

dr hab. Sylwester Gardocki

Rajmund
Jop

Rajmund Jop

Anita
Turek

Anita Turek

Iwona
Smolak

Iwona Smolak

Kinga
Tabor-Kłopotowska

Kinga Tabor-Kłopotowska

Piotr
Glonek

Piotr Glonek

dr hab.
Sylwester
Gardocki

dr hab. Sylwester Gardocki

Rajmund
Jop

Rajmund Jop

Anita
Turek

Anita Turek

Iwona
Smolak

Iwona Smolak

Kinga
Tabor-Kłopotowska

Kinga Tabor-Kłopotowska

Piotr
Glonek

Piotr Glonek