Kinga Tabor-Kłopotowska

Adwokat, Partner

Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych.
Doradza największym w Polsce, ale też zagranicznym, instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, koordynuje współpracę z organami ścigania i sądami zagranicznymi.
Pomaga instytucjom finansowym w tworzeniu i realizacji procesów optymalizujących koszt ryzyka kredytowego, wpływających na poziom rezerw i strat, w tym procesów operacyjnych i prawnych dochodzenia należności, digitalizacji i automatyzacji tych procesów.
Doradza instytucjom finansowym w tworzeniu i realizacji polityk antyfraudowych, polityk AML w ramach działania minimalizującego ryzyko kredytowe
Prowadzi szkolenia i spotkania branżowe.

Jako Partner w Kancelarii Gardocki i Partnerzy, od 2021 roku, współodpowiada za obszar projektów LegalTech w pracy zespołu prawnego Kancelarii, obszar Paperless, czyli digitalizacje i cyfryzacje procesu obsługi prawnej, obszar Compliance, czyli utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa rozwiązań cyfrowych, a w ramach Project Leader za optymalizację pracy prawników w dużych projektach prawnych i masowej obsłudze wielkich pakietów spraw.  Współtworzy strategie sprzedażową Kancelarii i nadzoruje jej realizację w ramach projektów marketingowych. Bezpośrednio nadzoruje współpracę z instytucjami finansowymi

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia adwokata posiada od 2010 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Obsługę prawną prowadzi również w języku angielskim.

W czasie wolnym gra w tenisa i chętnie odwiedza Półwysep Jukatan.

Moje specjalizacje

Prawo karne

Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Biznes

Finanse

Finanse

Bieżąca obsługa prawna

Legal Desk

Legal Desk

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Moje wpisy

Media

Forum Polskiego Leasingu 2024

20 marca 2024

Media

Firma w kryzysie. Restrukturyzacja chroni przed upadłością

18 grudnia 2023

Przejdź do bazy wiedzy >>