Magdalena Sakowska

Adwokat

Specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, z którymi związana jest od 2014 roku. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych świadcząc pomoc prawną przede wszystkim wierzycielom.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w imieniu banków i firm leasingowych, które zdobywała współpracując z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi.
Doradza wierzycielom (banki, firmy leasingowe) w odzyskiwaniu ich należności także na etapie przedsądowym
Obsługuje wybrane transakcje gospodarcze – w szczególności z zakresu obrotu wierzytelnościami a także postępowania wieczystoksięgowe, w tym operacje na wierzytelnościach hipotecznych.

Była bezpośrednio zaangażowania w projekt procesowy obejmujący kilkanaście powiązanych spraw przeciwko syndykowi masy upadłości instytucji finansowej, w oparciu o kwestionowanie odpowiedzialności dłużnika rzeczowego, zakończonego zawarciem ugody w postępowaniu mediacyjnym – wartość ok. 60 mln zł

Współpracowała także przy kilku projektach pełnego procesu wykupu wierzytelności bankowych (od audytu poprzez cały proces sprzedaży, przeniesienia zabezpieczeń hipotecznych, wstąpienia w procesy sądowe i postępowania egzekucyjne) i przeprowadzenie – w oparciu o te wierzytelności – pełnej procedury skutecznego nabycia w toku postępowań egzekucyjnych kilkunastu nieruchomości o wartościach od kilkuset tysięcy do 30 mln zł (łącznie ok. 60 mln zł).
Współpracowała przy projekcie procesowym obejmującym kilka powiązanych spraw przeciwko instytucji finansowej, w oparciu o kwestionowanie niedozwolonych klauzul umownych (w tym CHF) – wartość 50 mln zł.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Uprawnienia adwokata uzyskała w 2020 roku.

Prywatnie miłośniczka podróży, szczególnie po Azji Południowo-Wschodniej.

Moje specjalizacje

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa wierzycieli

Obsługa wierzycieli

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa syndyków

Obsługa syndyków

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa dłużników

Obsługa dłużników

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Bieżąca obsługa prawna

Legal Desk

Legal Desk

Moje wpisy

Media

Różne formy układu z wierzycielami w ramach restrukturyzacji

9 czerwca 2023

Przejdź do bazy wiedzy >>