Piotr Korzeniowski

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w zakresie przekształceń, podziałów, łączenia się spółek, ich likwidacji. Prowadzi obsługę transakcji gospodarczych. Doradza w zakresie restrukturyzacji pozasądowej. Bierze udział w negocjacjach ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie.

W Kancelarii Gardocki i Partnerzy współkieruje pracami zespołu do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji finansowych, aplikantów adwokackich z zakresu prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa spółek. Występuje jako prelegent na webinariach prowadzonych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest autorem artykułów z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Włada językiem angielskim.

W czasie wolnym pływa, biega, jeździ na rowerze.

Moje specjalizacje

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa wierzycieli

Obsługa wierzycieli

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa syndyków

Obsługa syndyków

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa dłużników

Obsługa dłużników

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Moje wpisy

Media

Syndyk i doradca restrukturyzacyjny – czym się różnią?

19 maja 2023

Media

Widzisz pierwsze symptomy kryzysu? Pomyśl o restrukturyzacji

14 kwietnia 2023

Przejdź do bazy wiedzy >>