dr hab. Sylwester Gardocki

Adwokat, Partner zarządzający

Założyciel i Patron Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz pracownik naukowy Wydziału Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową oraz radcowską. Od roku 1998 wykonuje zawód adwokata.

Posiada rozległe doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi, prawie wekslowym i czekowym. Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów i akcji, fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych. Jest stałym doradcą prawnym i konsultantem podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie transakcji finansowych i kapitałowych oraz w obsłudze korporacyjnej. Pełnomocnik procesowy polskich i zagranicznych instytucji finansowych w sprawach związanych z dochodzeniem należności i w sporach związanych z umowami finansowania.

Jest autorem szeregu publikacji związanych z działalnością przedsiębiorstw. Jako prelegent bierze czynny udział w wykładach i szkoleniach na rzecz przedsiębiorców, szczególnie z branży finansowej.

Wyróżniony w XXII Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej 2024 w dziedzinach: prawa finansowego i bankowego, prawa budowlanego i nieruchomości.

Moje specjalizacje

Nieruchomości

Prowadzenie inwestycji

Prowadzenie inwestycji

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Zarządzanie wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Biznes

Finanse

Finanse

Sprawy sporne

Arbitraż, mediacje

Arbitraż, mediacje

Bieżąca obsługa prawna

Private Lawyer

Private Lawyer

Moje wpisy

Media

Jak wspierać biznes? Prawnik w sytuacjach kryzysowych

14 grudnia 2023

Przejdź do bazy wiedzy >>