Piotr Glonek

Radca prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Partner

Specjalizuje się w postępowaniach spornych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Doradza Klientom Kancelarii z sektora finansowego (banki, firmy leasingowe) – w zakresie procedur dochodzenia wierzytelności, prawnych form zabezpieczenia zawieranych umów (hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksle, zastaw rejestrowy), przygotowywania transakcji obrotu wierzytelnościami, opiniowania procedur wewnętrznych.
Prowadzi postępowania sądowe w imieniu kluczowych klientów Kancelarii, w sprawach o bardzo dużym stopniu złożoności i wysokiej wartości przedmiotu sporu. Opracowuje strategię, uczestniczy w prowadzeniu sporu, koordynuję pracę Zespołu w ramach wielowątkowych sporów i projektów procesowych (obejmujących kilka lub kilkanaście powiązanych postępowań). Reprezentuje Klientów w toku alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje i postępowania polubowne).

W swojej praktyce koordynował i zarządzał m.in. projektem procesowym obejmującym kilkanaście powiązanych spraw przeciwko syndykowi masy upadłości instytucji finansowej, w oparciu o kwestionowanie odpowiedzialności dłużnika rzeczowego, zakończonego zawarciem ugody w postępowaniu mediacyjnym (wartość ok. 60 mln zł). Prowadził projekt obejmujący kilka powiązanych spraw p-ko instytucji finansowej, w oparciu o kwestionowanie klauzul niedozwolonych (wartość ok. 50 mln zł) Był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie postępowań sądowych mających na celu odwrócenie skutków działań dłużników podjętych z pokrzywdzeniem Klientów – wierzycieli (m.in. postępowania o ustalenie nieważności bądź uznanie za bezskuteczne czynności prawnych). Przez kilkanaście lat poprowadził szereg postępowań mających na celu dochodzenie należności instytucji finansowych także z wykorzystaniem zabezpieczeń rzeczowych, wekslowych, regulacji dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach obsługi procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych pomaga w realizacji uprawnień zarówno wierzycieli jak i dłużników. Między innymi reprezentował dłużnika w skomplikowanym i wielowątkowym postępowaniu upadłościowym zakończonym z jednej strony zaspokojeniem wszystkich wierzycieli a z drugiej przywróceniem do obrotu przedsiębiorstwa dłużnika. Reprezentował wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, dotyczącym jednego z większych zakładów produkcyjnych w Polsce, zakończonym sprzedażą w całości przedsiębiorstwa upadłego, przy udziale reprezentowanych przez Kancelarię instytucji finansowych. Sporządzał liczne opinie prawne z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym dla instytucji publicznych w odniesieniu do wierzytelności w wysokości 2 mld złotych. Prowadzi szkolenia z tej tematyki dla Klientów Kancelarii. Jest autorem publikacji m.in. dla Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.
Przez dwanaście lat był arbitrem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Brał udział w ponad 150 postępowaniach arbitrażowych. Przewodniczył w składach orzekających w sprawach, gdzie wysokość roszczeń objętych sporem przekraczała 5 mln zł.

Jako Partner w Kancelarii Gardocki i Partnerzy, od 2021 roku, współodpowiedzialny jest za wprowadzanie do pracy zespołu prawnego narzędzi technologicznych, cyfryzację i digitalizację procesu obsługi prawnej oraz nadzór nad projektami marketingowymi Kancelarii. 

Prywatnie pasjonat gór, żeglarstwa, literatury o tematyce podróżniczej i dobrego kryminału.

Moje specjalizacje

Sprawy sporne

Arbitraż, mediacje

Arbitraż, mediacje

Biznes

Finanse

Finanse

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa wierzycieli

Obsługa wierzycieli

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa syndyków

Obsługa syndyków

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa dłużników

Obsługa dłużników

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Zarządzanie wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Bieżąca obsługa prawna

Legal Desk

Legal Desk

Moje wpisy

Media

Trendy w restrukturyzacji firm i upadłości

24 lipca 2024

Wydarzenie

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu - ...

4 czerwca 2024

Przejdź do bazy wiedzy >>