Piotr Glonek

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Partner

Specjalizuje się w postępowaniach spornych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Doradza Klientom Kancelarii z sektora finansowego (banki, firmy leasingowe) – w zakresie procedur dochodzenia wierzytelności, prawnych form zabezpieczenia zawieranych umów (hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksle, zastaw rejestrowy), przygotowywania transakcji obrotu wierzytelnościami, opiniowania procedur wewnętrznych.
Prowadzi postępowania sądowe w imieniu kluczowych klientów Kancelarii, w sprawach o bardzo dużym stopniu złożoności i wysokiej wartości przedmiotu sporu. Opracowuje strategię, uczestniczy w prowadzeniu sporu, koordynuję pracę Zespołu w ramach wielowątkowych sporów i projektów procesowych (obejmujących kilka lub kilkanaście powiązanych postępowań). Reprezentuje Klientów w toku alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje i postępowania polubowne).

W swojej praktyce koordynował i zarządzał m.in. projektem procesowym obejmującym kilkanaście powiązanych spraw przeciwko syndykowi masy upadłości instytucji finansowej, w oparciu o kwestionowanie odpowiedzialności dłużnika rzeczowego, zakończonego zawarciem ugody w postępowaniu mediacyjnym (wartość ok. 60 mln zł). Prowadził projekt obejmujący kilka powiązanych spraw p-ko instytucji finansowej, w oparciu o kwestionowanie klauzul niedozwolonych (wartość ok. 50 mln zł) Był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie postępowań sądowych mających na celu odwrócenie skutków działań dłużników podjętych z pokrzywdzeniem Klientów – wierzycieli (m.in. postępowania o ustalenie nieważności bądź uznanie za bezskuteczne czynności prawnych). Przez kilkanaście lat poprowadził szereg postępowań mających na celu dochodzenie należności instytucji finansowych także z wykorzystaniem zabezpieczeń rzeczowych, wekslowych, regulacji dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach obsługi procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych pomaga w realizacji uprawnień zarówno wierzycieli jak i dłużników. Między innymi reprezentował dłużnika w skomplikowanym i wielowątkowym postępowaniu upadłościowym zakończonym z jednej strony zaspokojeniem wszystkich wierzycieli a z drugiej przywróceniem do obrotu przedsiębiorstwa dłużnika. Reprezentował wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, dotyczącym jednego z większych zakładów produkcyjnych w Polsce, zakończonym sprzedażą w całości przedsiębiorstwa upadłego, przy udziale reprezentowanych przez Kancelarię instytucji finansowych. Sporządzał liczne opinie prawne z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym dla instytucji publicznych w odniesieniu do wierzytelności w wysokości 2 mld złotych. Prowadzi szkolenia z tej tematyki dla Klientów Kancelarii. Jest autorem publikacji m.in. dla Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.
Przez dwanaście lat był arbitrem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Brał udział w ponad 150 postępowaniach arbitrażowych. Przewodniczył w składach orzekających w sprawach, gdzie wysokość roszczeń objętych sporem przekraczała 5 mln zł.

Jako Partner w Kancelarii Gardocki i Partnerzy, od 2021 roku, współodpowiedzialny jest za wprowadzanie do pracy zespołu prawnego narzędzi technologicznych, cyfryzację i digitalizację procesu obsługi prawnej oraz nadzór nad projektami marketingowymi Kancelarii. 

Prywatnie pasjonat gór, żeglarstwa, literatury o tematyce podróżniczej i dobrego kryminału.

Moje specjalizacje

Sprawy sporne

Arbitraż, mediacje

Arbitraż, mediacje

Biznes

Finanse

Finanse

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa wierzycieli

Obsługa wierzycieli

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa syndyków

Obsługa syndyków

Upadłość i restrukturyzacja

Obsługa dłużników

Obsługa dłużników

Postępowania sporne

Postępowania sporne

Zarządzanie wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Bieżąca obsługa prawna

Legal Desk

Legal Desk

Moje wpisy

Media

Forum Polskiego Leasingu 2024

20 marca 2024

Media

Raport MGBI 2024 - upadłości i restrukturyzacje

28 lutego 2024

Przejdź do bazy wiedzy >>