Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe - Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

  • rozwiązywanie sporów, reprezentacja interesów stron w postępowaniach przed organami władzy publicznej,
  • prowadzenie spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach mających na celu dochodzenie ich roszczeń przed sądami wszystkich instancji,
  • wspieranie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych
  • uczestnictwo w negocjacjach ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie,
  • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych ( umowy, opinie prawne).

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !