Kariera

Stwarzamy możliwość współpracy ze specjalistami z zakresu różnych dziedzin prawa. Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dołączając do Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni dołączysz do grona ludzi, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Znajdziesz się na pierwszej linii ognia, by pracować z najlepszymi w swoich dziedzinach ekspertami, przy najtrudniejszych sprawach.

Pomożemy Ci odnaleźć Twoje mocne strony, skonfrontować zdobytą wiedzę z praktyką i zaplanować ścieżkę kariery.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania aplikacji, wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne.

Składając aplikację prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli zgody: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.".

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez 2 lata po jej zakończeniu, dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !