Bankowość, leasing i factoring - Bankowość, leasing i factoring

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zobowiązań,
 •  obrót papierami wartościowymi,
 • obsługa banków w zakresie transakcji finansowych,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności (m.in.  opracowywanie umów zastawu rejestrowego, porozumień wekslowych, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz ustanawiania hipotek),
 • doradztwo w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • opracowywanie oraz opiniowanie umów leasingu, ogólnych warunków umów leasingu, umów faktoringu, umów towarzyszących umowom faktoringu,
 • doradztwo w przedmiocie zabezpieczenia wykonania umów faktoringu na majątku dłużnika,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i arbitrażowym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z umów leasingu oraz umów faktoringu,
 • stała współpraca z podmiotami działającymi na terenie całej Europy w zakresie:
  • odzyskiwania w drodze postępowania przedsądowego należności oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów leasingu będących własnością  naszych Klientów, a także mienia stanowiącego własność naszych klientów z tytułu uzyskanych  zabezpieczeń wykonania umów faktoringu,
  • restrukturyzacji zadłużenia,
  • przeprowadzania wywiadu gospodarczego o majątku dłużnika,
  • demontażu nietypowych przedmiotów (linie technologiczne i produkcyjne, specjalistyczne maszyny), przechowywaniu przedmiotów leasingu,  przygotowaniu ich do sprzedaży i pomocy w sprzedaży

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !