Biznes i Inwestycje - Papiery wartościowe i obrót wierzytelnościami

  • obsługa prawna transakcji obrotu wierzytelnościami, w tym przygotowywanie projektów umów i reprezentowanie Klientów w negocjacjach handlowych,
  • analiza stanu prawnego wierzytelności i ich zabezpieczeń (audyt prawny),
  • obrót papierami wartościowymi,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy i ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności (m.in. zastawu rejestrowego, zabezpieczeń wekslowych, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz hipotek) oraz skutecznego przenoszenia tych zabezpieczeń w transakcjach obrotu wierzytelnościami,
  • obsługa funduszy inwestycyjnych,

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !