Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce – najnowsze trendy w windykacji

12 stycznia 2024

Wydarzenie

W efektywnym procesie windykacji kluczową rolę odgrywa szybkie i sprawne odzyskiwanie należności. Skuteczne zarządzanie zobowiązaniami stanowi istotny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, wpływając bezpośrednio na jego płynność i prawidłowe operacje. Zatory płatnicze kontrahentów, unikanie przez nich odpowiedzialności mogą stać się główną przyczyną upadku przedsiębiorstwa, albo przynajmniej spowodować sytuację kryzysową i zagrożenie niewypłacalnością.  Odzyskiwanie należności w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym, gospodarczym i technologicznym jest wyzwaniem. Niezbędne jest aktualizowanie procesów windykacyjnych i ich dostosowywanie do zmieniających się reguł prawnych.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online organizowane przez Wolters Kluwer oraz kancelarię Gardocki i Partnerzy: „Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce – najnowsze trendy w windykacji”, które odbędzie się 15 lutego o godz. 10:00.

Program szkolenia:

1. Zmiany w prawie krajowym i europejskim, które wpływają na proces odzyskiwania należności:

1.1. zmiany w procedurze cywilnej,

1.2. dyrektywa NPL i rozporządzenie UE o zatorach płatniczych,

1.3. zmiany w procedurze karnej.

2. Dłużnik ukrywający majątek jako zagrożenie dla efektywnej windykacji – praktyczne narzędzia przeciwdziałania w prawie cywilnym i upadłościowym oraz w prawie karnym.

12 stycznia 2024

Prelegenci:

Kinga Tabor-Kłopotowska

Adwokat, Partner

Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych. Doradza największym w Polsce, ale też zagranicznym, instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, koordynuje współpracę z organami ścigania i sądami zagranicznymi. Pomaga instytucjom finansowym w tworzeniu i realizacji procesów optymalizujących koszt ryzyka kredytowego, wpływających na poz...

Kinga Tabor-Kłopotowska

Piotr Glonek

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Partner

Specjalizuje się w postępowaniach spornych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza Klientom Kancelarii z sektora finansowego (banki, firmy leasingowe) – w zakresie procedur dochodzenia wierzytelności, prawnych form zabezpieczenia zawieranych umów (hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksle, zastaw rejestrowy), przygotowywania transakcji obrotu wierzytelnościami, opiniowania procedur wewnętrznych. Prowadzi postępowania sądowe w imieniu kluczowych klientów Kancelarii, ...

Piotr Glonek

Katarzyna Rutkowska-Chudoń

Adwokat

Kieruje zespołem Zarządzania Wierzytelnościami wyspecjalizowanym w obsłudze portfeli wierzytelności podmiotów z sektora finansowego. Odpowiada za kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz procesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania banków, instytucji pożyczkowych oraz firm leasingowych w odzyskiwaniu należności oraz w procesach obrotu wierzytelnościami. Reprezentuje Klientów we wszystkich fazach sporu, w tym na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Prowadz...

Katarzyna Rutkowska-Chudoń

Zapisz się

Cras eros nisi, imperdiet quis volutpat ultrices?commodo nec nisl cursus nibh ut justo!

Mogą Cię 
zainteresować:

Wydarzenie

Gardocki i Partnerzy na Poland Business Run 2023

4 września 2023

Gardocki i Partnerzy na Poland Business Run 2023
Wydarzenie

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu – część 2

4 czerwca 2024

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu – część 2
Wydarzenie

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu – część 1

21 maja 2024

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu – część 1
Wydarzenie

Gardocki i Partnerzy partnerem konferencji Związku Polskiego Leasingu „Leasing a ubezpieczenia”

20 listopada 2023

Gardocki i Partnerzy partnerem konferencji Związku Polskiego Leasingu „Leasing a ubezpieczenia”
Wydarzenie

Szkolenie z doskonalenia umiejętności budowania relacji z klientem

29 października 2023

Szkolenie z doskonalenia umiejętności budowania relacji z klientem
Wydarzenie

Najbliższa przyszłość windykacji: 2024

22 października 2023

Najbliższa przyszłość windykacji: 2024
Wydarzenie

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu - ...

4 czerwca 2024

Wydarzenie

Webinarium Gardocki Cup of Law & Business we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu - ...

21 maja 2024

GP NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco ze zmianami prawa?
Zapisz się do naszego newslettera.