Prawo karne - Prawo karne gospodarcze

Od kilkunastu lat zajmujemy się problematyką restrukturyzacji i windykacji należności. W tym zakresie stale doradzamy instytucjom finansowym m.in. takim jak banki i spółki leasingowe
w zakresie optymalizacji ryzyka i polityki bezpieczeństwa finansowego, w szczególności
w kontekście odpowiedzialności karnej i polityki anty-fraudowej.

Doradzamy podmiotom gospodarczym w sprawach karnych, w których występują one
w charakterze pokrzywdzonych bądź przed sądem jako oskarżyciele posiłkowi.
Reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy procesowi przed policją, w prokuraturze i przed sądem, dążąc do minimalizacji szkody jaką podmioty te poniosły w wyniku przestępstwa, albo do jej całkowitego naprawienia przez sprawcę.

Od kilkunastu lat współpracujemy z doświadczonym podmiotem świadczącym usługi windykacyjne, przez co naszym klientom możemy zapewnić kompleksowość usług. Dzięki zaś kilkunastoletniej współpracy z organami ścigania w ramach postępowań karnych, w tym także organami ścigania państw obcych, możemy zapewnić pełną pomoc prawną z zakresu spraw karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, zwłaszcza w sprawach, w których mienie to zostało utracone, również poza granicami Polski.

Występujemy również jako obrońcy procesowi organów podmiotów gospodarczych bądź innych osób w ich imieniu działających, którym zarzuca się popełnienie przestępstwa.

Reprezentujemy podmioty gospodarcze w sprawach karno – skarbowych, w których grozi orzeczenie przepadku mienia, bądź poniesienie odpowiedzialności karno – skarbowej.
Nasi prawnicy pracują również w języku angielskim, włoskim, niemieckim i francuskim.


Aktualności

Umów wirtualną wizytę !