Prawo pracy - Prawo pracy

Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i radcowie Prawni od lat doradza swym klientom w zakresie spraw związanych z prawem pracy. Oferujemy profesjonalną obsługę prawną i wsparcie w rozwiązywaniu wszelakich problemów występujących w relacjach pracownik – pracodawca. W obecnym czasie związanym z pandemią i szeregiem prawnych komplikacji z nią związanych – nasza Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji także w kwestiach dotyczących:

 1. Działań zabezpieczających jakie mogą / winni podjąć Pracodawcy w prowadzonych zakładach pracy:
  • jak podejmować działania aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie dóbr osobistych;
  • czy Pracodawca może rejestrować wyniki temperatury Pracownika;
  • czy można żądać od Pracownika informacji o ostatnio odbywanych podróżach zagranicznych;
  • czy można żądać od Pracownika informacji o stan zdrowia, występowaniu kaszlu itd.
 2. Obowiązków Pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i życia Pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 3. Czego mogą wymagać Pracodawcy od Pracowników w zakresie działań zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby;
 4. Jakie możliwości i obowiązki dla Pracodawców wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) ze zm..
  • możliwości Pracodawcy w zakresie skierowania Pracownika do wykonywania pracy poza miejscem jego stałego wykonywania (praca w trybie zdalnym). Czy Pracownik zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia;
  • jakie obowiązki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 może nałożyć na Przedsiębiorców Prezes Rady Ministrów oraz Główny Inspektor Sanitarny;
 5. Kiedy Pracownik ma obowiązek zaniechania wykonywania pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 6. Podstawa i tryb rozwiązania stosunku pracy;
 7. Podstawa i tryb rozstania się z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
 8. Tarcza antykryzysowa i jej regulacje:
  • dofinansowanie wynagrodzeń,
  • elastyczność zasad ustalania czasu pracy,
  • długość ważność pracowniczych badań lekarskich,
 9. Kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi oraz jaki jest ich tryb.

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !