dr hab. Sylwester Gardocki


Założyciel i Patron Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz pracownik naukowy Wydziału Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową oraz radcowską. Od roku 1998 wykonuje zawód adwokata.

Posiada rozległe doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi, prawie wekslowym i czekowym. Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów i akcji, fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych. Doradca prawny i konsultant podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie transakcji finansowych i kapitałowych. Autor szeregu publikacji związanych z działalnością przedsiębiorstw. Jako prelegent bierze czynny udział w wykładach i szkoleniach na rzecz przedsiębiorców, szczególnie z branży finansowej.

Umów wirtualną wizytę !