Czy można ogłosić upadłość konsumencką dwa razy?

28 lutego 2018  |  
Autor: Piotr Glonek

Media

Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym, pomimo iż przeprowadzono likwidację majątku dłużnika. Ustawodawca wprowadził jednak reguły, które mają zabezpieczyć przed nadużywaniem przez dłużników tej instytucji. Ma temu służyć ograniczenie czasowe dla możliwości powtórnego skorzystania z oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości (i oddłużenie konsumenta) jest – co do zasady – wykluczone w przypadku jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Z drugiej strony w odniesieniu do konsumentów dość szeroko wprowadzono do ustawy klauzulę generalną, która uelastycznia regulacje prawną i daje sądowi większą swobodę przy orzekaniu o ogłoszeniu upadłości, a w konsekwencji także o oddłużeniu konsumenta. Pozwala ona na przeprowadzenie postępowania nawet przy zaistnieniu przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności i humanitaryzmu.

Co także istotne w przypadku upadłości konsumenckiej do umorzenia zobowiązań upadłego może dojść na kilku etapach postępowania w zależności od jego przebiegu:

Podstawowym rozwiązaniem powinno być orzeczenie o umorzeniu zobowiązań po przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego i podziału uzyskanych sum pomiędzy wierzycieli oraz po wykonaniu przez upadłego ustalonego w postępowaniu tzw. planu spłaty (określającego zasady i zakres w jakim upadły ma zaspokoić zobowiązania, których nie udało się zaspokoić ze środków uzyskanych z likwidacji jego majątku).
Jednak do umorzenia zobowiązań może dojść także bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
Podobnie już na etapie wykonywania planu spłaty, w razie pojawienia się trwałej niemożliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty, wynikającej z okoliczności niezależnych od upadłego (np. ciężka choroba upadłego), sąd może uchylić plan spłaty i umorzyć niezaspokojone zobowiązania upadłego.

Możliwość oddłużenia ma tworzyć zachętę dla uczciwych dłużników do wczesnego zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości, co w konsekwencji sprzyjać będzie lepszemu zaspokojeniu wierzycieli.


Czytaj więcej:

polskathetimes.png   logotypy_rzepy_rp2.png egospodarka_logo.gif  glospomorza_gp_24.png

28 lutego 2018

  |  Piotr Glonek

Autor:

Piotr
Glonek

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Partner

Piotr Glonek

Mogą Cię 
zainteresować:

Media

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – na co zwrócić uwagę?

10 marca 2024

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – na co zwrócić uwagę?
Media

Afera Collegium Humanum. Czy można uniknąć odpowiedzialności za przekupstwo

24 kwietnia 2024

Afera Collegium Humanum. Czy można uniknąć odpowiedzialności za przekupstwo
Media

Collegium Humanum – Kupienie dyplomu czasami bez kary, ale nie gdy ktoś się nim posłużył

4 kwietnia 2024

Collegium Humanum – Kupienie dyplomu czasami bez kary, ale nie gdy ktoś się nim posłużył
Media

Naruszenie dóbr osobistych pracownika i pracodawcy w sieci

24 marca 2024

Naruszenie dóbr osobistych pracownika i pracodawcy w sieci
Media

Forum Polskiego Leasingu 2024

20 marca 2024

Forum Polskiego Leasingu 2024
Media

Czy przepisy unijne o pracy platformowej będą zgodne z polską Konstytucją?

14 marca 2024

Czy przepisy unijne o pracy platformowej będą zgodne z polską Konstytucją?
Media

Afera Collegium Humanum. Czy można uniknąć odpowiedzialności za przekupstwo

24 kwietnia 2024

Media

Collegium Humanum - Kupienie dyplomu czasami bez kary, ale nie gdy ktoś się nim posłużył

4 kwietnia 2024

GP NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco ze zmianami prawa?
Zapisz się do naszego newslettera.