Piotr Korzeniowski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Uprawnienia adwokata uzyskał w 2013 roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 971).
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych.

Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.
Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich.
Włada językiem angielskim.


Umów wirtualną wizytę !