Piotr Glonek


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2008 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Od 2008 jest arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy Polskim Związku Piłki Nożnej

Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo i postępowanie cywilne (w tym zagadnienia związane z egzekucją sądową), prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze, wekslowe i bankowe.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych; doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami, procedur dochodzenia należności oraz obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.


Umów wirtualną wizytę !