Kinga Tabor-Kłopotowska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia adwokata posiada od 2010 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych. Świadczy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu karnego.

Doradza największym w Polsce, ale też zagranicznym, instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, w tworzeniu i realizacji polityk antyfraudowych i w innych działaniach minimalizujących ryzyko kredytowe.


Umów wirtualną wizytę !