dr Joanna Worona-Vlugt


Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W czerwcu 2017 r. obroniła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku doktorat pt. „Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy”.

Uprawnienia adwokata uzyskała w 2015 r., członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego oraz w prawie karnym materialnym i procesowym. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również problematykę prawa cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości oraz prawa nowych technologii.

Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.


Umów wirtualną wizytę !