Piotr Korzeniowski


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w działalności Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. Klinice Prawa (sekcja prawa karnego), w ramach którego dodatkowo udzielał porad prawnych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.
Uprawnienia adwokata uzyskał w 2013 roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek, prawie upadłościowym i naprawczym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych.