Piotr Glonek


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2008 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
Od 2008 jestem arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy Polskim Związku Piłki Nożnej
Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo i postępowanie cywilne (w tym zagadnienia związane z egzekucją sądową), prawo upadłościowe i naprawcze, prawo gospodarcze, wekslowe i bankowe.
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych; doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami oraz procedur dochodzenia należności.