Zmiany w zakresie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej

2022-01-14

W dniu 22 grudnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw, wśród zmian m.in. obniżenie opłaty od skargi pauliańskiej przy wartość przedmiotu sprawy lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000,00 zł. W miejsce dotychczasowej opłaty stosunkowej pojawia się opłata stała w wysokości 1000,00 zł. (w sytuacji gdy wierzyciel dysponuje prawomocnym orzeczeniem stwierdzającym roszczenie). Jak podkreśla mec. Katarzyna Rutkowska – Chudoń z Zespołu Dochodzenia Należności Kancelarii to korzystna zmiana dla wierzycieli, którzy często jak dotąd rezygnowali z tej możliwości wzmocnienia ochrony swojej wierzytelności z uwagi właśnie na wysoki koszt powództwa. Będziemy monitorować zmiany.

Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !