Paula Radecka


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Uczestnik studiów podyplomowych na kierunku „Prawo medyczne i
farmaceutyczne” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Od 2021 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbywa aplikację adwokacką przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W trakcie studiów doświadczenie zawodowe zbierała współpracując z warszawskimi
kancelariami adwokackimi i notarialnymi. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi
podmiotów gospodarczych.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo oraz postępowanie cywilne a także
zagadnienia związane z prawem medycznym.

Umów wirtualną wizytę !