Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy

2020-03-10

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. w Warszawie przy dofinansowaniu kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni s.p. w Warszawie, opublikowało książkę autorstwa dr Joanny Worona pt. „Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy”.

Joanna Worona na stałe współpracuje z kancelarią Gardocki i Partnerzy. Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie międzynarodowym.


Publikacja dr Joanny Worona stanowi próbę całościowego zbadania tematu prawa w cyberprzestrzeni z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych oraz prawodawstwa wybranych państw, w tym Polski.

Książka omawia:
pojęcie i genezę cyberprzestrzeni,
jurysdykcję karną i cywilną w cyberprzestrzeni,
analizę norm prawnych dotyczących cyberprzestrzeni ustanowionych przez powszechne i regionalne organizacje międzynarodowe,
cyberprzestępczość, cyberterroryzm, pieniądz wirtualny i umowy zawierane w Internecie,
postulaty i koncepcje zmian zarządzania cyberprzestrzenią i jej regulacje.
Opracowanie zawiera obszerny przegląd poglądów doktryny, judykatury oraz analizę wielostronnych umów międzynarodowych.

Więcej o publikacji na stronie księgarni internetowej wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. : www.profinfo.pl

Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !