Anna Maksymiuk


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Montpellier I we Francji. Ukończyła kurs Prawa Francuskiego i Europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski. Ukończyła aplikację sędziowską zdanym egzaminem sędziowskim.
Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w 2005 roku.
Zajmuje się doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami oraz występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniach cywilnych i administracyjnych dotyczących nieruchomości. Posiada rozległe doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również problematykę prawa własności intelektualnej. Jest stałym doradcą wielu podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje klientów indywidualnych w procesach sądowych,
Włada biegle językiem francuskim.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nieruchomościami (w tym sprawy dotyczące reprywatyzacji) a także w rozwiązywaniu sporów, oraz prawie własności intelektualnej.


Umów wirtualną wizytę !