Własność intelektualna - Własność intelektualna

  • sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego oraz umów o eksploatację utworów
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach związanych z zawieraniem umów z zakresu prawa autorskiego
  • doradzanie i reprezentowanie klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich wraz z zastępstwem procesowym
  • doradzanie i reprezentowanie klientów w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych (w szczególności w środkach masowego przekazu), wraz z zastępstwem procesowym

Zespoł prawny:

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !