Wielki krok w stronę cyfryzacji leasingu. Czy niedługo zawrzemy umowę przez telefon ?

2022-03-31

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 miał olbrzymi wpływ na cyfryzację wielu sfer obrotu gospodarczego. Dlatego jakiś czas temu branża leasingowa wystąpiła z postulatem zmiany art. 7092 k.c., która umożliwi zawieranie umowy leasingu w formie dokumentowej, a nie jak dotychczas w formie pisemnej.

Taki sam wniosek złożyła organizacja pozarządowa reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych – Konfederacja Lewiatan. W uzasadnieniu projektu zmiany wskazano, że przyjęcie takiego rozwiązania sprzyja nie tylko większej wygodzie i funkcjonalności firm leasingowych oraz ich klientów, lecz również, w dobie pandemii wirusa COVID-19, bezpieczeństwu. Wiele obszarów pracy przesunięto do form zdalnych – cyfryzacja (zdaniem Konfederacji Lewiatan) powinna zatem objąć także dokumentację, a w tym dokumentację umowną.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 773 k.c. dokument nie musi być opatrzony podpisem i nie musi mieć postaci papierowej. Oznacza to, że dokumentem może być wiadomość e-mail, sms, czy też pliki komputerowe. Zastrzeżenie formy dokumentowej dla umowy leasingu doprowadzi do sytuacji, że umowę taką będzie można zawrzeć smsem a nawet mówiąc „tak” podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej.

Przyglądając się uzasadnieniu ustawowemu dotychczasowego brzemienia art. 7092 k.c., projektodawca proponując wówczas formę umowy, kierował się między innymi koniecznością zapewnienia pewności obrotu czy też potrzebą utrzymania jawności umowy leasingu z uwagi na interes osób trzecich zainteresowanych nabyciem przedmiotu leasingu lub ustanowieniem na nim zabezpieczenia. Dziś, mając na względzie zmiany technologiczne jakie zaszły na rynku oraz obecną otwartość społeczeństwa na rozwiązania cyfrowe i zdalne można przyjąć, że te postulaty jak najbardziej zostaną zachowane. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zarekomendowało zastąpienie formy papierowej umowy leasingu, znacznie bardziej nowoczesną i elastyczną „formą dokumentową”.

Mimo że prace są obecnie na etapie koncepcyjnym i wewnątrzresortowym, to mając na względzie jak wiele korzyści dla polskiego biznesu przyniosłoby wykorzystanie nowoczesnych technologii dla zawierania tego rodzaju umów, już dziś można mówić o wielkim kroku w stronę digitalizacji leasingu.

Kibicujemy szybkiemu wejściu proponowanych zmian w życie. Zmiany te bowiem to istotny impuls dla jeszcze większego rozwoju branży.


Autorem artykułu jest apl. adw. Wioletta Borysewicz

Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !