Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – czy zyskają klienci biur podróży?

2018-02-23

 Biura turystyczne mogą zostać wykreślone z rejestru działalności

Powołanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego[1] bezpośrednio oddziałuje
zarówno na organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, jak i na
obywateli korzystających z imprez turystycznych. Ustawa nakłada na
przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji zawartych z klientami umów
oraz obowiązek odprowadzania miesięcznej składki od każdego uczestnika imprezy
turystycznej. W przypadku nieodprowadzania należnych składek i nieskładania
deklaracji, organizator turystyki zostaje wykreślony z rejestru działalności
regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Maksymalną
wysokość składki określono na poziomie 30 zł, a roczne wpływy szacowane są na
30 mln zł.

Można przypuszczać, że powołanie TFG przede wszystkim przełoży się na
nieznaczne podwyższenie kosztów usług turystycznych o wartość składki
odprowadzanej na rzecz Funduszu. Jak wskazuje ustawodawca, nowa regulacja
powodować ma zwiększenie poziomu ochrony klientów na wypadek niewypłacalności
biur podróży.

Takie stanowisko znajduje uzasadnienie. Zgodnie z prognozami Ministerstwa
Sportu i Turystyki, opartymi na liczbie turystów korzystających corocznie z
imprez turystycznych, roczne wpływy na rachunek TFG mają wynosić około 30 mln
złotych. Kwota ta stanowić będzie zatem dodatkowe (uzupełniające w stosunku do
dotychczas istniejących) zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności biur
podróży, a co za tym idzie umożliwi klientom zwrot wpłaconych w takiej
sytuacji środków, jak również pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej.

Konieczność wzmocnienia dotychczasowego systemu zabezpieczeń finansowych na
wypadek niewypłacalności organizatorów usług turystycznych wynika z jednej
strony z napiętej sytuacji politycznej w krajach najczęściej odwiedzanych
przez polskich turystów, tj. w Turcji, Tunezji i Egipcie, z drugiej z
nasilających się działań terrorystycznych na całym świecie.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest rachunkiem bankowym w ramach
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nie stanowi zatem nowej instytucji
prawa. Określany jest jako II filar zabezpieczeń finansowych na wypadek
niewypłacalności organizatorów turystyki, a co za tym idzie środki zgromadzone
na rachunku TFU zostają uruchomione dopiero wtedy, gdy środki z I filaru
zabezpieczeń okażą się niewystarczające.

Autorem artykułu jest adwokat Sylwia Piechocińska-Para z kancelarii Gardocki i
Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Czytaj więcej:

egospodarka_logo.gif   polskathetimes.png inwestycjelogo.jpg
Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !