Kolejny sukces Kancelarii w sprawie przeciwko Ubezpieczycielowi!

2022-02-28

Sąd uznał w całości powództwo wytoczone przez Klienta Kancelarii w sprawie przeciwko Ubezpieczycielowi o zapłatę tytułem odszkodowania za skradziony pojazd.


Klient zwrócił się do Kancelarii z prośbą o pomoc w sprawie uzyskania odszkodowania za skradziony z jego posesji nowy pojazd, który był objęty ubezpieczeniem OC i AC.


Ubezpieczyciel prowadził postępowanie likwidacyjne, które zakończyło się wydaniem decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania. Podniósł, że wykonane w toku likwidacji szkody badania mechanoskopijne wykazały, iż na jednym z dwóch kompletów kluczy przedmiotowego samochodu ślady wskazujące na jego skopiowanie.
Zawnioskowana przez pełnomocnika Kancelarii opinia biegłego sądowego z zakresu mechanoskopii, biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego oraz techniki motoryzacji oraz pozyskane oświadczenia Dealera dały podstawę do ustalenia, że klucz nie był kopiowany.


Klient otrzymał odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu na dzień kradzieży.

Kancelaria Gardocki i Partnerzy od lat wspiera Klientów w sporach na tle wykonywania różnego rodzaju umów ubezpieczeniowych. W przedmiotowej sprawie Klienta Kancelarii reprezentowała adw. Sylwia Piechocińska-Para."

Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !