Biznes i Inwestycje - Fuzje i przejęcia

  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie łączenia, podziałów, przekształceń i likwidacji spółek, w tym także podmiotów zagranicznych,
  • pomoc w określaniu i ocenie alternatyw transakcji oraz opracowaniu strategii i struktury prawnej transakcji,
  • zapewnienie przeglądu i analizy stanu przedsiębiorstw (due diligence),
  • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej, w tym umów transakcyjnych, dokumentacji towarzyszącej (m.in. dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń, finansowania przedsięwzięcia, przygotowywanie umów przyszłych wspólników),
  • udział w negocjacjach, w tym także z instytucjami finansowymi,
  • reprezentacja Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych (w tym m.in. zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości),
  • transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach, zbycia aktywów - w tym również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych,
  • kompleksowa pomoc prawna przy wszelkich kwestiach powstałych w wyniku przejmowania lub łączenia przedsiębiorstw.

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !