Sprawy pracownicze - Sprawy pracownicze

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną w zakresie spraw pracowniczych reprezentując interesy pracowników, a także pracodawców. Zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu wszelakich problemów występujących w relacjach pracownik – pracodawca. Dotyczy to zarówno etapów przedsądowych, jak i postępowań toczących się przed sądami. Udzielamy doraźnych porad prawnych związanych z prawem pracy. Podejmujemy się również kompleksowej reprezentacji naszych klientów w sprawach dotyczących stosunku pracy, w tym związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy czy prawidłowości jego rozwiązania, dochodzeniem świadczeń należnych pracownikowi. Oferujemy także pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów toczących się z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Aktualności