Rafał Michalik


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Podczas studiów działał oraz zarządzał pracami Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW.

Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów i postępowaniu arbitrażowym, windykacją należności a także w bankowości oraz finansach.