Paweł Milewski


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uprawnienia adwokata posiada od 2015 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Przez 9 lat wykonywał zawód komornika sądowego w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także funkcję wizytatora w Izbie Komorniczej w Warszawie. Członek sekcji prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa bankowego i finansowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów i prowadzeniu procesów sądowych, w bankowości i finansach. Posiada rozlegle doświadczenie w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, prawa obrotu nieruchomościami oraz ochrony majątku. Doradza bankom, instytucjom finansowym oraz spółkom leasingowym w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, a także obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji należności. Obszar jego zainteresowań obejmuje także obrót papierami wartościowymi oraz prawo wekslowe i czekowe. Posiada certyfikat w zakresie ochrony informacji niejawnych.