Paweł Milewski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uprawnienia adwokata posiada od 2015 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Przez 9 lat wykonywał zawód komornika sądowego w Warszawie. Członek sekcji prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa bankowego i finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.


Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów i prowadzeniu procesów sądowych oraz prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także w bankowości i finansach. Świadczy doradztwo prawne na rzecz kilku wiodących banków, szeregu instytucji finansowych oraz kilkunastu spółek leasingowych. Prowadzi kompleksową bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego. Posiada rozlegle doświadczenie w reprezentowaniu wierzycieli i dłużników w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Obszar jego zainteresowań obejmuje także prawo rynku kapitałowego oraz prawo papierów wartościowych.


Umów wirtualną wizytę !