Paulina Kłeczek


O prawniku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2016 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe i prawo międzynarodowe publiczne.