Michał Bańkowski


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Ukończył projekt akademickiej poradni prawnej "Klinika Prawa UW". Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.
Sfera zainteresowań zawodowych obejmuje prawo oraz postępowanie cywilne, bankowość, leasing a także prawo dotyczące nieruchomości