Mateusz Tomczak


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas studiów brał udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ w Walencji i Gran Canarii, a także przeprowadził dwumiesięczny cykl wprowadzenia do prawa polskiego na Uniwersytecie na Teneryfie dla hiszpańskich studentów. Pracował w hiszpańskiej Kancelarii Adwokackiej pomagając Polakom na Wyspach Kanaryjskich w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Od 2020 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W kancelarii zajmuje się sprawami z dziedziny prawa karnego materialnego i procesowego.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.


Specjalizacje

Umów wirtualną wizytę !