Joanna Podmaska


O prawniku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.
Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów i posępowaniu arbitrażowym a także w bankowości oraz finansach.