Jan Piłczyński


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z bardzo dobrym wynikiem obronił pracę magisterską pod tytułem "Powództwo o ustalenie w przedmiocie kredytów zawierających mechanizm indeksacyjny".

Od 2021 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa zobowiązań oraz procedury cywilnej.

Ukończył również I stopień studiów politologicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Umów wirtualną wizytę !