Jan Piłczyński


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z bardzo dobrym wynikiem obronił pracę magisterską pod tytułem "Powództwo o ustalenie w przedmiocie kredytów zawierających mechanizm indeksacyjny".

Ukończył również I stopień studiów politologicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zainteresowania z zakresu prawa dotyczą prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa zobowiązań oraz procedury cywilnej.

Umów wirtualną wizytę !