Dawid Dąbrowski


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Od 2018 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Specjalizacje z zakresu usług:
- rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe,
- bankowość, leasing i factoring,
- windykacja należności.