Daniel Pękala


O prawniku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada uprawnienia adwokata od 2017 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie karnym, materialnym i procesowym.


Specjalizacje