Daniel Bednarczyk


O prawniku

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo i postępowanie cywilne, a także postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne.