Damian Kalisiak


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W Kancelarii zajmuje się sprawami z dziedziny prawa karnego materialnego i procesowego.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują również prawo i postępowanie cywilne oraz prawo gospodarcze.


Specjalizacje

Umów wirtualną wizytę !