Anna Woźniakowska-Dębiec


O prawniku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2010, obroniła pracę magisterską poświęconą instrumentom pochodnym w katedrze prawa bankowego uzyskując dyplom z wyróżnieniem summa cum laude), Studium Podyplomowego Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim (2012) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez University of Florida Fredric G. Levin College of Law we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (2009).
Ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (2013). Wykonuje zawód adwokata od 2014 roku. Prowadzi obsługę klienta w języku polskim i angielskim.
Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesów sądowych i arbitrażowych, a także w zagadnieniach związanych z biznesem i inwestycjami oraz bankowości.