Anna Dziewulska


O prawniku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnienia adwokackie posiada od 2018 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W Kancelarii zajmuje się obsługą spraw z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego i w tym zakresie głównie praktykuje. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również prawo oraz postępowanie cywilne, a także prawo gospodarcze.
Szerokie doświadczenie zawodowe zdobyła współpracują z kancelariami prawniczymi specjalizującymi się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, w Biurze poselskim Pełnomocnika Rządu do spraw Zwalczania Korupcji oraz w późniejszej pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w tym na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.